KRK TA © 2018 All Rights Reserved by KRK DS
Turkusowy

KRKPartnerzy

 • Akcelerator
JUŻ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJĄ


BNI

Polska

Dowiedz się więcej o BNI Polska, zadzwoń lub napisz do nas. Zaprosimy Cię na spotkanie gdzie będziesz miał okazję wyrobić sobie własną opinię o tym, co możesz zyskać, należąc do organizacji BNI Polska.

Nasi

Partnerzy

W każdym segmencie naszej działalności zapewniamy profesjonalną obsługę i pełne wsparcie. Nasze referencje.

obraz z prezentacji

Opis kręgu współpracy

Reprezentuje to, co jest wkładem KRK Partnerzy we wspólny biznes:

 • Przewidywalność
 • Filozofia Givers Gain pochodzaca z BNI
 • inwestycję KRK Partnerzy i opis know how i zaangażowania w projekt

Misja, czyli nasza inspiracja – Robimy ważne rzeczy z zadowolonymi ludźmi

 • Ważne rzeczy – ważne dla nas, czujemy się dobrze z naszymi decyzjami i ważne społecznie.
 • Zadowoleni ludzie – pracownicy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, kadra zarządzająca, prezesi i właściciele, rodziny, klienci i urzędy, czyli interesariusze.

Wizja 2020 – Atrakcyjny ekosystem fraktali przyciągający energicznych, zaangażowanych ludzi nastawionych na realizację innowacyjnych pomysłów i porządnego biznesu.

 • Atrakcyjny – dla uczestników ekosystemu oraz dla ludzi, którzy chcą wnieść nową energię do fraktala
 • Ekosystem fraktali – pączkujące grona jako kolejne spółki otwierane przez już istniejące spólki
 • Ludzie – wspólnicy i współpracownicy
 • Innowacyjne pomysły – zmieniające świat na lepsze, aby móc realizować wizję
 • Porządny biznes – taki, który nie krzywdzi uczestniczących w nim osób a dostarcza im dodatkową wartość

Osie pionowa i pozioma reprezentują cztery wyznawane wartości KRK Partnerzy

 • Współpraca – samoświadomość
 • Rozwój – porządność

Osie ukośne reprezentują mierzalne narzędzia, wykorzystywane w codziennej pracy

 • Stolik synergetyczny jest emanacją współpracy i chęci rozwoju
 • Kontrakt łączy chęć rozwoju z samoświadomością
 • Systemy porządkują wiedzę, aby można było z poziomu samoświadomości biznesowej przejść do porządności
 • Raporty pozwalają na komunikację z wnętrzem jak i zewnętrzem fraktala

Zaangażowanie

Dwa wymiary

 • Inkubacja / akceleracja (prawa i lewa połowa róży)
 • płatne / niepłatne (prawa i lewa połowa róży)
 • membership / kontraktowe / (górna i dolna połowa róży)
 • membership koresponduje z wartością jaką jest współpraca
 • kontraktowość koresponduje z samoświadomością

Istnieją 4 poziomy zaangażowania

 • Niepłatne, membership, inkubacja – mentoring dla nowego, potencjalnego wspólnika, rozpoczynająca się od startup challenge
 • Niepłatne, kontraktowe, inkubacja – tworzenie projektu nowego biznesu. Ten etap zawiera podpisanie umowy inwestycyjnej . Bez tego nie osiągamy etapu założenia spółki. Ten etap jest zakończony Demo Day
 • Płatne, kontraktowe, akceleracja – regularna działalność operacyjna firmy, zakończona etapem MVP
 • Płatne, membership, akceleracja – działalność względem interesariuszy, zakończona kolejna rundą finansowania

Kompetencje

Osoba pretendująca do miana wspólnika w gronie KRK Partnerzy jest nastawiona na rozwój zarówno firmy jak i swój własny. Działamy w oparciu o teorie zawarte w książce Mit Przedsiębiorczości

Poziom zaawansowania

 • Etapy 1-6 to nieświadoma niekompetencja odpowiada specjaliście
 • Etapy 7-12 to świadoma niekompetencja odpowiada managerowi
 • Etapy 13-18 to świadoma kompetencja odpowiada liderowi
 • Etapy 19-24 to nieświadoma kompetencja odpowiada filozofowi

Project Managerowie poszczególnych etapów

 • Etapy 1-6 to Pomysłodawca
 • Etapy 7-12 to KRK
 • Etapy 13-18 to Centrum Usług Wspólnych
 • Etapy 19-24 to Prezes
Gdzie nas znaleźć

KONTAKT


ul. Aleje Jerozolimskie 133/32
02-304 Warszawa
+48 533 314 534

Pozostańmy w kontakcie

Obiecujemy, że odpowiemy

MENU
Opis Działania
-->