PFRON CSR Optymalizacja
PFRON CSR Optymalizacja

Zaufali nam:

Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2016

Zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2016

Rekrutacja

Grupa KRK Partnerzy prowadzi rekrutację

 

Po pierwsze – świadomość…

Doradzamy i pokazujemy gotowe rozwiązania dla firm, w ramach których zatrudnione zostają osoby niepełnosprawne. Dzięki nam wiele pracodawców przekonało się, że tacy pracownicy sprawdzają się jako skuteczni eksperci w swojej dziedzinie.

Aktywizujemy niepełnosprawnych!

Pomagamy znaleźć zatrudnienie osobom niepełnosprawnym tak, aby w pełni mogły realizować się zawodowo. Dla nas stopień ich niepełnosprawności nie ma znaczenia.

Obopólne zyski

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie liczącej powyżej 25 osób to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Spełniając ten wymóg, pracodawca może wiele zyskać - lojalnego pracownika oraz zwolnienie z obowiązkowej dopłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Partnerzy KRK

SOROBAN

SOROBAN to japońskie, precyzyjne liczydło. Nasza firma, w zgodzie z nazwą, działa precyzyjnie, w zakresie obsługi księgowo – podatkowej oraz kadrowo - płacowej (z obsługą BHP i PPOŻ dla firm o różnej formie prawnej oraz o różnym profilu działalności). Optymalizujemy wpłaty na PFRON, a także pomagamy przy uzyskiwaniu pomocy publicznej.

IGD Work

Specjalizujemy się w outsourcingu kadry IT – oferujemy elastyczny model współpracy, który pozwala powiększyć Twój zespół o dodatkowych pracowników. Dostarczamy zarówno kadrę do obsługi systemów Klienta, jak i wyselekcjonowanych specjalistów IT precyzyjnie dopasowanych do aktualnych potrzeb firmy

IGD

Jesteśmy specjalistami w telefonicznym umawianiu spotkań dla handlowców.

SWPL

Zdajemy sobie sprawę, że aktywizacja to coś, czego potrzeba każdej osobie niepełnosprawnej, aby mogła się realizować zawodowo. Właśnie dlatego zatrudniamy również osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Niepełnosprawność w kontekście wykształcenia i doświadczenia, jakim dysponują te osoby, nie ma bowiem znaczenia. Dzięki możliwościom, jakie daje współczesna technika, osoby niepełnosprawne w pracy czują się w pełni produktywne.

SWPL

Otwórz się na potrzeby osób niesłyszących.
Osoby niesłyszące i ich rodziny to duża grupa lojalnych konumentów.
Zachęcamy firmy chcące zwiększyć portfolio swoich klientów do dialogu.
Więcej na migtel.pl

W ramach szerokiego zakresu działań doradzamy m.in. w zakresie zmian otoczenia prawnego i optymalizacji procesów związanych z rekrutacją. Wspieramy wdrażanie kompleksowej polityki niepełnosprawności a także w trakcie procesów rekrutacyjnych. Wdrażamy rozwiązania mające na celu zwiększenie możliwości identyfikacji osób niepełnosprawnych.

Jak działamy

Audyt

audyt dokumentacji kadrowej, korekta deklaracji DEK-I-0 ze zwrotem nadpłat na PFRON do 5 lat wstecz (statystycznie w dużych organizacjach jest zatrudnionych ok. 0,5% osób niepełnosprawnych, które nie są prawidłowo raportowane do PFRON)

Wdrożenie

wdrażanie i prowadzenie polityki niepełnosprawności (statystycznie w dużych
organizacjach jest zatrudnionych kolejnych ok. 0,5% osób które nie wiedzą / nie chcą ujawnić się jako osoby niepełnosprawne)

Optymalizacja

outsourcing procesów biznesowych powiązany z pełną optymalizacją wpłat na PFRON (osoby niepełnosprawne w obszarach niezwiązanych z ich niepełnosprawnością mają porównywalne kompetencje do osób pełnosprawnych, np. telepraca)

Zaufali nam: