Aktualności

Ustawodawstwo, rynek pracy, inwestycje. Wybieraj z wielu ciekawych artykułów które dla Państwa przygotowaliśmy.

Aktualności

Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcy w czasie upałów?

Autor: KRK 20 czerwca 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie upałów. Istniejące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, to jednak – co do zasady – nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. Wyjątkiem są uregulowania, które wprowadzono w stosunku do pracowników młodocianych. Pracownicy z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Pracodawca w zgodzie z prawem pracy może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Więcej informacji na: gazetaprawna.pl

Firmy uznały Millenialsów za silną markę. Już co trzeci pracownik 50+ czuje się wykluczony z rynku pracy

Autor: KRK 19 czerwca 2018

Firmy uznały Millenialsów za silną markę i pospiesznie robią to samo z Generacją Z. W efekcie już co trzeci pracownik powyżej 50 roku życia czuje się wykluczony z pracy. O tym, że osobom po pięćdziesiątce trudniej jest znaleźć pracę niż młodszym mówi się od dawna. Scenariusze ONZ sugerują, że po 2050 roku co trzeci mieszkaniec Europy będzie miał powyżej 60 lat, a tylko do 2020 roku niemal połowa Polaków będzie miała więcej niż 50 lat. Starzenie się społeczeństwa to nie jedyny problem. Jak podają statystyki – aż 76 proc. pracodawców nadal nie ma programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+. Czy deficyt kadrowy zmusi pracodawców do zmiany polityki zatrudnienia? Czytaj więcej na: forsal.pl

Choroba nie musi wykluczać z rynku pracy

Autor: KRK 18 czerwca 2018

Lekarze, naukowcy, przedstawiciele organizacji pracodawców i pacjenckich oraz osoby chorujący przewlekle zaapelowali w czwartek 14 czerwca 2018 roku do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jak i Ministerstwa Zdrowia o rozwiązania prawne a także o szerszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki, terapii oraz rehabilitacji, które umożliwiłyby osobom z chorobami przewlekłymi pracę zawodową. „Potrzebujemy rozwiązań na dziś” – napisali w petycji uczestnicy kampanii „Choroba? Pracuję z nią”. Uczestnicy kampanii zgodnie ocenili, że pracodawcy powinni zerwać ze stereotypem, iż chorujący przewlekle będą wykorzystywali swój stan, jako wymówkę i usprawiedliwienie błędów. Natomiast system zdrowia powinien zapewnić szczególnie pacjentom z chorobami przewlekłymi jak najszerszy dostęp do całościowej opieki medycznej. Więcej informacji na: niepelnosprawni.pl

Polacy chcą pracować zdalnie. Pracodawcy jeszcze niechętni

Autor: KRK 15 czerwca 2018

Praca zdalna nie jest w naszym kraju popularna, choć jak się okazuje, wielu z nas wolałoby pracować właśnie w takim trybie. Z najnowszych badań wynika, że ci, którzy nie mogą obecnie pracować zdalnie, w większości chcieliby to robić. Aż 52 proc. z tych osób twierdzi, że chętnie pracowałaby zdalnie przez cały etat, a 33 proc. do 10 dni w miesiącu. Polacy, którzy mogą pracować zdalnie, korzystają z tego. I to niezależnie od wieku. Średnio pracują w taki sposób przez 8,5 dnia w ciągu miesiąca. Pracujący zdalnie deklarują też częściej, że są zadowolone ze swojej pracy niż osoby, które takiej możliwości nie mają. Czytaj więcej na: businessinsider.com.pl

Duże zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor: KRK 14 czerwca 2018

5 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja z 10 maja br. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy, z małymi wyjątkami, weszły w życie 6 czerwca br. Zmiany m.in. w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej jak i telepracy czy też podmiotów zobowiązanych do osiągania 2 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością mają przyczynić się przede wszystkim do realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Nowelizacja Ustawy wprowadza także zmiany dla pracodawców osób z niepełnosprawnością jak i nowe regulacje w zakresie ulgi rehabilitacyjnej i zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na: niepelnosprawni.pl

Bycie freelancerem nie jest proste. W rzeczywistości to walka z czasem

Autor: KRK 13 czerwca 2018

Freelancer prowadzi działalność na własny rachunek. Stereotypowo jest uważany za kogoś, kto ma dużo wolnego czasu, wykonuje swoje obowiązki kiedy chce i ma dużo przestrzeni dla siebie. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej. Niezależność wymaga samodyscypliny i dobrej organizacji. Dla niektórych zaletą może być brak szefa i monotonii. Z drugiej strony, trzeba radzić sobie z niepewnością zarobków, poszukiwaniem zleceniodawców i z samodzielnym odprowadzaniem składek do ZUS-u. Konieczne jest umiejętne planowanie czynności oraz pilnowanie swoich interesów. A każda chwila, w której wolny strzelec nie pracuje, to czas, kiedy nie zarabia. Czytaj więcej na: praca.interia.pl

Przepisy Kodeksu pracy nie ograniczają możliwości podjęcia zatrudnienia osobom niepełnosprawnym ze względu na jej przyczynę

Autor: KRK 12 czerwca 2018

Przepisy nie dyskwalifikują w podejmowaniu pracy osób niepełnosprawnych – podkreślił we wtorek, 5 czerwca, podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik. Komisja wysłuchała odpowiedzi przedstawiciela rządu na dezyderat w sprawie umożliwienia osobom głuchym uzyskiwania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych podkreślił, że niepełnosprawność słuchu nie powinna decydować o tym, czy można pracować na jakimś stanowisku pracy. Zaznaczył, że to lekarz medycyny pracy w ramach swojej odpowiedzialności podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do pracy na konkretnym stanowisku. Czytaj więcej na: niepelnosprawni.pl

Podniesienie płacy minimalnej od 2019 roku. Zaproponowano kwotę podwyżki

Autor: KRK 11 czerwca 2018

W 2019 roku minimalne wynagrodzenie miałoby wynosić 2250 zł brutto, a stawka godzinowa 14,7 zł – zaproponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie płaca minimalna to 2100 zł brutto, przy stawce godzinowej 13,7 zł. Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna; jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej – tak jak w ubiegłym roku – zostanie ustalona poprzez rozporządzenie. Propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. zajmie się we wtorek Rada Ministrów. Więcej informacji na: businessinsider.com.pl

Polacy nie przywiązują wagi do nazw stanowisk pracy

Autor: KRK 8 czerwca 2018

Perspektywa rozwoju zawodowego, płaca, warunki pracy – te czynniki są dla większości polaków ważniejsze od ewentualnego prestiżu związanego z nazwą stanowiska. Jak pokazują badania mniejszą wagę przywiązujemy także do obowiązującej nomenklatury związanej z hierarchią w firmie. Jesteśmy w stanie również zaakceptować ofertę na niższe stanowisko, gdyż ważniejsze są dla nas rozwój zawodowy i zdobycie nowych umiejętności. Gdy się nie rozwijamy i nie mamy szans nauczyć się czegoś nowego czyli jeśli nie mamy nowych wyzwań zawodowych to może to nas nakłonić do zmiany pracy. Czytaj więcej na:praca.interia.pl

Czeka nas masowa restrukturyzacja zawodów. Jakie kompetencje są najbardziej pożądane na rynku pracy?

Autor: KRK 7 czerwca 2018

Tempo zachodzących zmian na rynku pracy wymusza na pracownikach konieczność dodatkowego kształcenia w celu uzupełnienia brakujących kompetencji. Niejednokrotnie prowadzi również do konieczności całkowitej zmiany zawodu. Braki kadrowe są obecnie tak duże, że każdy nowy specjalista jest na wagę złota – szczególnie tam, gdzie deficyt jest najbardziej odczuwalny. Jednocześnie, przed kandydatami otwiera się bardzo wiele nowych możliwości rozwojowych. Scenariusze wskazują, że do 2030 r. 75 mln do 375 mln pracowników będzie musiało zmienić kategorie zawodowe. Co więc zrobić w sytuacji, gdy pracodawca redukuje etaty lub posiadane kwalifikacje nie do końca odpowiadają nowym potrzebom biznesu? Jakie kompetencje są w cenie? Czytaj więcej na: forsal.pl

W każdym segmencie naszej działalności zapewniamy profesjonalną obsługę i pełne wsparcie.