Aktualności

Ustawodawstwo, rynek pracy, inwestycje. Wybieraj z wielu ciekawych artykułów które dla Państwa przygotowaliśmy.

Aktualności

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy mają szansę wejść w życie jeszcze w tym roku

Autor: KRK 19 stycznia 2018

Szykują się zmiany w Kodeksie pracy. Dla pracowników, to wyrównanie urlopów do 26 dni dla wszystkich, niezależnie od stażu, oraz likwidacja umów cywilnoprawnych, które zastąpi całkiem nowa forma zatrudnienia. Projekt ma być gotowy w marcu i powiela rozwiązania stosowane w wielu innych krajach Europy. Nad zmianami, które mają się znaleźć w nowym Kodeksie pracy, od ponad roku pracuje komisja kodyfikacyjna. Więcej informacji na: praca.interia.pl

Umiejętności, których poszukują pracodawcy w CV

Autor: KRK 18 stycznia 2018

Kiedy piszemy lub odświeżamy nasze CV, w rubryce umiejętności często wpisujemy ogólne stwierdzenia, jak np. „obsługa komputera”. Dla wielu pracodawców to za mało. Na rynku cenione są konkretne umiejętności, niezwykle istotne w wielu cieszących się coraz większym zainteresowaniem zawodach. Wpisanie, tych umiejętności do swojego CV może przekonać potencjalnego pracodawcę. Więcej informacji na: businessinsider.com.pl

Prawo dopuszcza sytuację, żeby pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej

Autor: KRK 17 stycznia 2018

Wystarczy wysłać e-maila, żeby odejść z pracy. Dodatkowo takie oświadczenie będzie ważne nawet bez podpisu kwalifikowanego. Ale z praktyki wynika, że warto zachować wszelkie środki ostrożności, aby w spokoju i bez przeszkód pożegnać się z pracodawcą. Przede wszystkim trzeba powiadomić właściwą osobę. W podmiocie zatrudniającym kilkaset osób bezpośredni przełożony często nie jest upoważniony do reprezentacji spółki. Wysłanie mu dokumentu mogłoby bardzo skomplikować sytuację zatrudnionego, który planuje zmienić pracę. Czytaj więcej na: praca.interia.pl

Świat cierpi na deficyt autorytetów. Dlaczego coachowie są popularni?

Autor: KRK 16 stycznia 2018

Radykalne obiekcje wobec zjawiska coachingu cisną się na usta wielu ludziom. Coaching w powszechnej świadomości nie ma dobrej opinii. Kojarzony jest z elegancko ubranymi mężczyznami w okolicach czterdziestki, którzy na masowych spotkaniach z publicznością, sprzedają marzenia o jeszcze większych zarobkach, opowiadając banały w stylu „wstawaj rano”, „samo się nie zrobi”, „możesz”, „uda się”, przecież „jesteś zwycięzcą”. Niesłusznie jednak przyjęło się utożsamiać coaching z wynurzeniami charyzmatycznych mówców. – To nie jest coaching, a oni nie są coachami, choć trzeba przyznać, że są mistrzami marketingu. Rynek nie znosi próżni. Miejsce po autorytetach wypełnił „coachami”. I nie trzeba nad tym załamywać rąk. Czytaj więcej na: serwisy.gazetaprawna.pl

Różnice kulturowe podczas rozmowy o pracę. Znalezienie wspólnego języka daje większą szansę na skuteczną rekrutację

Autor: KRK 15 stycznia 2018

Proces rekrutacji obcokrajowców wiąże się z poznaniem ich kultury oraz specyfiki rynku pracy, na którym obecnie się znajdują. Obcokrajowcy mają inne podejście do rozmów o pieniądzach, czasie pracy czy umowach. Wciąż wielu HR-owców nie jest na to przygotowanych. Tymczasem odpowiednia wiedza pozwala szybciej i skuteczniej zamykać procesy rekrutacyjne. Czytaj więcej na: forsal.pl

Relacje z przełożonymi w pracy. Jak poznać, że szef ceni pracownika?

Autor: KRK 12 stycznia 2018

Czy twój szef ma cię za osobę kompetentną? To bardzo istotne pytanie. Niezależnie od osobistych sympatii istotne dla każdego pracownika jest to, czy jego pracodawca go ceni. Niektórzy szefowie wprost informują o swoich oczekiwaniach, opiniach i ocenach. Nie wszyscy jednak chwalą i karcą w tak otwarty sposób. Jak rozpoznać, czy są z nas zadowoleni? Czytaj więcej na: businessinsider.com.pl

Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni

Autor: KRK 11 stycznia 2018

Według komunikatu MRPiPS kobiety w Polsce zarabiają średnio od 7 do 18,5 proc. mniej niż mężczyźni. Mimo to, według danych Eurostatu, w Polsce wartość tzw. luki płacowej jest na stosunkowo niskim poziomie. Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn – chodzi o różnicę stawki godzinowej brutto w całej gospodarce – wynosi bowiem 7,7 proc. Średnia unijna to 16,7 proc. Więcej informacji na: praca.interia.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej i telepraca dla rodziców ze zmianami – rząd przyjął nowelizację Ustawy o rehabilitacji

Autor: KRK 10 stycznia 2018

Finansowane przez PFRON zajęcia klubowe w WTZ-ach, wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia dla rodziców i opiekunów, więcej dni zasiłku opiekuńczego. 9 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Projektowana nowelizacja zapewni realizację II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który został przyjęty przez rząd w grudniu 2016 r. Więcej informacji na: niepelnosprawni.pl

Niskie kwalifikacje i brak doświadczenia zawodowego napędzają bezrobocie

Autor: KRK 9 stycznia 2018

Z danych GUS podsumowujących trzy kwartały ubiegłego roku wynika, że prawie połowa bezrobotnych to ludzie, który są bez doświadczenia zawodowego, bądź bez odpowiednich kwalifikacji. Tego typu osób było na rynku w końcu września 584 tys. Okazuje się, że największy udział w strukturze bezrobotnych nadal mają osoby długotrwale pozostające bez pracy. Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupą są osoby młode do 30 roku życia oraz z niższym wykształceniem. Więcej informacji na: businessinsider.com.pl

Pracujesz i dalej chcesz się uczyć? Możesz skorzystać z urlopu szkoleniowego

Autor: KRK 8 stycznia 2018

Pracownik, który zwiększa swoje kompetencje, może skorzystać z urlopu szkoleniowego. Jest on przewidziany w wymiarze od 6 do 21 dni roboczych, w zależności od rodzaju nauki. Dla przykładu, 6 dni przysługuje osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Z kolei 21 dni wolnych od pracy jest przewidzianych na ostatnim roku studiów. Korzystając z tego prawa, zatrudniony nie traci urlopu wypoczynkowego. Pomiędzy jednym i drugim nie ma zależności. Więcej informacji na: praca.interia.pl

W każdym segmencie naszej działalności zapewniamy profesjonalną obsługę i pełne wsparcie.