ul. Aleje Jerozolimskie 133/32
02-304 Warszawa

+48 533 314 534

KRK Partnerzy Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133/32 , 02-304 Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000449497, REGON 146527330, NIP 5252546965 kapitał zakładowy 5.100,00 zł, w całości opłacony

*Wymagane