SUKCES

Miarą sukcesu są przeszkody jakie musimy pokonać, żeby go osiągnąć

Firmy, które zatrudniają powyżej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, a jednocześnie nie zatrudniają 6% pracowników niepełnosprawnych, muszą wpłacać comiesięczną opłatę do PFRON. Próg ten został ustanowiony, by zachęcić przedsiębiorców do tematu, jakim jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a w efekcie obalanie stereotypu osoby niepełnosprawnej jako nieefektywnego pracownika.

Refundacja PFRON dla przedsiębiorcy, nie tylko w postaci ulgi na wpłaty do PFRON, ale również w postaci dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i optymalizacji kosztów szkoleń – to korzyści, jakie czekają pracodawców gotowych do zatrudnienia osób niepełnosprawnych we własnej firmie.

Dzisiejszy rozwój technologii pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług o zróżnicowanym stopniu skomplikowania bez konieczności fizycznej obecności pracownika nawet w miejscu pracy. Od lat wykorzystujemy różne dostępne na rynku technologie do umożliwienia osobom niepełnosprawnym godziwej pracy.

Wspólnie możemy zmienić stereotypy o osobach z niepełnosprawnością.

W każdym segmencie naszej działalności zapewniamy profesjonalną obsługę i pełne wsparcie.