Symbol

Podczas Gali podsumowującej VI edycję Programu Symbol 2016 spółka KRK Partnerzy została uhonorowana tytułem Symbolu Odpowiedzialności Społecznej 2016 za etyczny wymiar prowadzenia biznesu. Firma świadczy kompleksowe usługi outsourcingowe z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych promując ich aktywizację zawodową oraz korzyści dla przedsiębiorców z tytułu zatrudniania takich pracowników.

Każda firma, która zatrudnia co najmniej 25 osób, powinna zatrudniać osoby niepełnosprawne. Jeżeli tego nie robi, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, płaci „mandat” na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłata ta nie jest mała, bo dla firmy zatrudniającej 100 osób, wynosi około 150 tysięcy zł rocznie i nie jest kosztem uzyskania przychodu.

To wyróżnienie to przede wszystkim symbol zaufania, którym nas obdarzyli nasi Klienci.

Szczególnie dziękujemy Aviva, Allianz, Awiteks, Bank Millennium, Instytut Oka, Johnson&Johnson, Onet.pl, Nestle Waters, Takeda Pharma, Toyota Bielany, Schneider Electric, Rhenus Logistics, Rohlig Suus Logistics, Cramo, Omnicom Media Group, OMD, Topex, Zumi i wielu innym.

Razem z tymi firmami przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, promując osoby niepełnosprawne jako zmotywowanych, solidnych i odpowiedzialnych pracowników. Nasi pracownicy pracują w Call Center, księgowości, kadrach i płacach, marketingu. Osiągając cele biznesowe jednocześnie pomagamy tym osobom w odrzuceniu ograniczeń i znalezieniu odwagi do przekraczania barier.

Wspólnie możemy zmienić stereotypy o osobach z niepełnosprawnością.

Dzisiejszy rozwój technologii pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług o zróżnicowanym stopniu skomplikowania bez konieczności fizycznej obecności pracownika nawet w miejscu pracy.” – wyjaśnia Prezes KRK Partnerzy Piotr Konopka. Prezes Konopka dodaje: „Wśród naszych pracowników są specjaliści aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: analitycy procesów biznesowych, eksperci kadrowi i prawa pracy, psychologowie, doradcy zawodowi dla osób niepełnosprawnych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz trenerzy, którzy posiadają ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zagadnieniami niepełnosprawności dla przedsiębiorstw z sektora komercyjnego i publicznego.” Niestety, jak dodaje Prezes Konopka: „Zarówno na poziomie średniej, jak i wyższej kadry menedżerskiej w wielu firmach nadal brakuje wiedzy o korzyściach z zatrudniania osób niepełnosprawnych, które mogłyby współuczestniczyć w maksymalizacji wyniku finansowego.”

Laureatami programu „Symbol” prowadzonego przez redakcje „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” zostało już ok. 250 firm i instytucji. Wyróżnienie to jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć KRK Partnerzy, bowiem honorowane są te podmioty, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. KRK Partnerzy znaleźli się w gronie przedsiębiorstw czy samorządów w Polsce, które dbając o jakość i rzetelność swoich usług odnoszą sukcesy jednocześnie z satysfakcją pracując dla swoich Klientów.

W poprzednich edycjach Symbolu w kategorii Odpowiedzialność Społeczna nagrodzeni zostali m.in.: Grupa Mlekovita SA, Grupa Energa oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Wyróżnienie Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2016 jest sukcesem nie tylko KRK Partnerzy Sp. z o.o., ale również firm, które z nią współpracują i zdecydowały się dać pracę osobom niepełnosprawnym realizując politykę kadrową zaspakajając jednocześnie potrzeby społeczne każdego człowieka, bez względu na stopień jego sprawności lub niepełnosprawności.

W każdym segmencie naszej działalności zapewniamy profesjonalną obsługę i pełne wsparcie.