USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE

KSIĘGOWOŚĆ

Twoje wyzwania: Zmieniające się przepisy, digitalizacja dokumentów, stały nadzór nad księgami obciążający zasoby firmy

Nasze rozwiązanie: Soroban – outsourcing księgowości, czyli:

 • pełna obsługa rachunkowa
 • prowadzenie ksiąg w wersji elektronicznej
 • sporządzanie bilansów, deklaracji podatkowych
 • udział w postępowaniach podatkowych
 • doradztwo księgowo - podatkowe

KADRY

Twoje wyzwania: Nakład pracy związany z dokumentacją, digitalizacja dokumentów kadrowych, prowadzenie akt, śledzenie zmian w przepisach

Nasze rozwiązanie: Soroban – outsourcing HR, czyli:

 • archiwizacja dokumentów w systemie internetowej teczki kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia
 • monitoring terminów ważności dokumentów i obsługa kontroli

WYNAGRODZENIA

Twoje wyzwania: Obciążenie zasobów analizami i rozliczeniami, nadzorowanie przepisów i obsługa kontroli instytucji państwowych

Nasze rozwiązanie: Soroban – outsourcing płac, czyli:

 • sporządzanie list płac pracowników
 • analiza wszystkich kosztów osobowych
 • deklaracje rozliczeniowe i paski wynagrodzeń
 • obsługa kontroli ZUS, PIP i PFRON

REKRUTACJA

Twoje wyzwania: Rekrutacja w czasach rynku pracownika, wyszukiwanie najlepszych specjalistów, redukcja kosztów zatrudnienia

Nasze rozwiązanie: Tarax – system pracy zdalnej, czyli:

 • specjaliści z całej Polski bez konieczności prowadzenia rekrutacji
 • trójstopniowy nadzór nad realizacją zadań
 • zdigitalizowane dokumenty kadrowe i płacowe
 • atrakcyjne koszty pracownicze i oszczędność powierzchni biurowej
 • bieżące wsparcie przy obsłudze systemu zarządzania pracą zdalną

OBSŁUGA KADR

Twoje wyzwania: Milenialsi i pokolenie Z oczekujący zdigitalizowanych rozwiązań, koordynacja różnych typów umów, rotacja i szkolenia pracowników, bieżąca obsługa dokumentacji

Nasze rozwiązanie: BPO, Soroban, myHR – aplikacja mobilna dla pracowników czyli:

 • jedna aplikacja do zarządzania wieloma dokumentami
 • zdalne podpisywanie i obsługa dokumentacji HR
 • szkolenia zakończone testami (w tym BHP)
 • wsparcie przy realizacji niezbędnych badań lekarskich
 • bieżące informacje o przelaniu wypłaty na konto
 • mobilne harmonogramy pracy i urlopów
 • możliwość kontaktu z firmą także na okresowe zlecenia

W każdym segmencie naszej działalności zapewniamy profesjonalną obsługę i pełne wsparcie.